My Starfish Foundation
RM3,189,341.00
Raised
12946
Donors
1672
Shavees
RM3,000,000.00
Goal
Join Private Event
 • Group - 柔佛爱心青年团

  Name CHONG SUET LING
  Joined 柔佛爱心青年团
  Raised RM1,975.00
  Target RM3,000.00
  “ 💗我在💗我爱💗我是光💗让爱传出去💝感恩💞 ”

  Recent Donors

  • 900902016787
   RM50.00
   勇气能影响旁人,只要执念是正面的就继续发光发热吧!加油!
   2021-12-24 10:12:15
  • Kau Pay Wen
   RM10.00
   2021-12-21 09:20:03
  • Koh Li Xin
   RM50.00
   2021-12-17 20:26:20
  • wong sheau shiang
   RM100.00
   2021-12-16 02:17:01
  • KET LEE TAI
   RM200.00
   2021-12-14 12:39:20
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-13 21:23:38
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-11 23:32:12
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-11 21:48:32
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-11 19:41:39
  • Jiajia wanton mee
   RM50.00
   2021-12-10 16:41:34
  • Ivy Khoo
   RM10.00
   2021-12-10 13:43:12
  • Chong Yi Ying
   RM50.00
   2021-12-10 12:04:13
  • Liew Tshun Fui
   RM500.00
   2021-12-10 11:50:22
  • YAP KIM SOON
   RM100.00
   2021-12-10 09:52:07
  • Loo Sook Fong
   RM100.00
   2021-12-10 09:43:55
  • Lim Vun Hau
   RM25.00
   2021-12-10 09:27:29
  • Lee Carmen
   RM50.00
   2021-12-10 08:08:17
  • pang one ting
   RM10.00
   加油 ❤️你们很棒👍🏻
   2021-12-10 08:05:51
  • Wong Choon Siung
   RM50.00
   2021-12-10 07:02:13
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-09 22:48:21
  • LEE SIEW CHING
   RM10.00
   2021-12-08 23:38:47
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-08 23:37:34
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-08 21:28:05
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-08 12:41:09
  • Ooi Ee Wooi
   RM25.00
   2021-12-08 11:28:11
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-08 09:38:30
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-08 09:24:13
  • Kenny kuan sie loung
   RM25.00
   2021-12-08 08:45:23
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-07 14:56:41
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-06 21:38:11
  • Filken Dong Dong
   RM50.00
   2021-12-06 16:54:38
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-05 12:43:06
  • tharshani
   RM50.00
   2021-12-04 21:21:35
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-04 18:12:25
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-04 17:52:10
  • CHONG WAN TING
   RM50.00
   2021-12-01 20:34:42