My Starfish Foundation
RM3,189,341.00
Raised
12946
Donors
1672
Shavees
RM3,000,000.00
Goal
Join Private Event
 • Group - GREAT IDEALS

  Name YEE KOH MEE 余国铭
  Joined GREAT IDEALS
  Raised RM11,212.00
  Target RM10,000.00
  “ Great Ideals Unit Manager ”

  Recent Donors

  • Tai Cheng Tat
   RM100.00
   2021-12-31 23:17:36
  • YAP SIM TIAN
   RM40.00
   感恩随喜远在Pahang的你捐款。。。
   2021-12-26 13:23:40
  • LIM WEI JIAN
   RM100.00
   随喜在新加坡的你传来的爱。。。
   2021-12-26 13:20:20
  • YEE KOH MEE 余国铭
   RM50.00
   Day 20 Support....我个人RM1000的总捐款。功德圆满。
   2021-12-26 12:27:48
  • LEE SHA YIN
   RM100.00
   谢谢你的爽快与爱心支持
   2021-12-24 22:01:09
  • Yeak Wah Seong
   RM300.00
   2021-12-24 17:14:49
  • Lin jian keong
   RM100.00
   2021-12-24 16:41:06
  • Angela Koh
   RM100.00
   2021-12-24 15:27:04
  • Tong Chiew Leng
   RM100.00
   2021-12-24 12:08:36
  • KSS Hair Studio
   RM200.00
   2021-12-24 11:23:25
  • Anonymous
   RM50.00
   SUPPORT!
   2021-12-23 16:36:25
  • AMY ENG BEE SHEN
   RM200.00
   2021-12-23 15:40:22
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-23 14:22:52
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-12-23 08:46:23
  • YEE KOH MEE 余国铭
   RM300.00
   Day 13 - Day 18 Continuous Support....
   2021-12-21 14:59:05
  • YEE KOK LEONG
   RM30.00
   2021-12-21 14:53:54
  • Tan Woei Haur
   RM100.00
   2021-12-21 13:58:14
  • WEE HAO FUK
   RM50.00
   2021-12-19 12:51:48
  • LAW CHUAN HUI
   RM50.00
   Support
   2021-12-18 14:03:43
  • Au Moon Weng
   RM200.00
   Support support
   2021-12-15 21:18:20
  • Chow Ka Man
   RM25.00
   2021-12-15 19:50:24
  • YEE KOH MEE 余国铭
   RM50.00
   Day 12 Support....
   2021-12-15 12:50:26
  • Chong Wooi Hau
   RM300.00
   2021-12-15 12:43:08
  • WONG AH LIN
   RM100.00
   感恩老板娘的支持和爱心!随喜随喜~
   2021-12-15 12:26:05
  • YEE CHOY KUAN
   RM367.00
   2021-12-15 12:12:34
  • WONG MEILI
   RM25.00
   2021-12-14 15:40:55
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 12 Support....
   2021-12-14 14:23:26
  • Beh Chai Seng
   RM100.00
   2021-12-14 11:27:59
  • Josephine Liew
   RM50.00
   2021-12-14 08:47:07
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-12-13 23:46:51
  • Law Lilian
   RM25.00
   2021-12-13 23:35:03
  • Edmund Ho Kang Wei
   RM50.00
   2021-12-13 17:31:04
  • LEE CHEE SEONG
   RM500.00
   感恩和随喜你们的大爱
   2021-12-13 15:25:40
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 11 Support....
   2021-12-13 15:20:29
  • TEOH PUI SAN
   RM100.00
   2021-12-12 23:14:51
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-12 22:19:42
  • LIM MENG HUI
   RM100.00
   2021-12-12 21:08:12
  • Soo Poh Kin
   RM590.00
   2021-12-12 19:58:02
  • Tai Wooi Heong
   RM100.00
   2021-12-12 18:32:43
  • WONG ENG LEWING
   RM100.00
   SUPPORT.....Thanks Eddy Wong
   2021-12-12 18:09:09
  • CHONG KIAT MIN
   RM100.00
   2021-12-12 16:26:11
  • YEE KOH MEE
   RM100.00
   Day 9 & Day 10 Support....
   2021-12-12 16:05:34
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 8 Support....
   2021-12-10 21:11:47
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-09 15:58:42
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 7 Support....
   2021-12-09 15:20:32
  • Chang Kok Chun
   RM100.00
   2021-12-08 17:06:59
  • Anonymous
   RM300.00
   2021-12-08 13:34:11
  • LEOW GAI WEN
   RM200.00
   谢谢廖兄在生日这一天的善举!随喜感恩深深呀!
   2021-12-08 11:25:41
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 6 Support....
   2021-12-08 11:17:06
  • Goh Boey Ping
   RM30.00
   2021-12-07 21:44:02
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 5 Support....
   2021-12-07 14:21:34
  • wong siaw leng
   RM25.00
   2021-12-07 09:50:50
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Day 4 Support....
   2021-12-06 18:19:25
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-12-06 14:07:02
  • TAY MING WAI
   RM1000.00
   谢谢MingWai兄在生日这一天的善举!随喜呀!
   2021-12-05 20:44:30
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   2021-12-05 11:43:46
  • Anonymous
   RM100.00
   感谢这名无名氏给予大大的支持!You are so cool!
   2021-12-05 11:24:11
  • Tang Lai Fong
   RM50.00
   2021-12-05 10:18:13
  • CHONG CHEW FONG
   RM30.00
   2021-12-05 09:07:26
  • TEE KEH LI
   RM50.00
   2021-12-04 22:23:05
  • Chong Bee Choo Divana
   RM300.00
   2021-12-04 21:54:48
  • Phoon Siow Fong
   RM1000.00
   2021-12-04 19:27:14
  • Yee Fook Chuan
   RM200.00
   2021-12-04 19:23:45
  • ONG MENG CHIAT
   RM100.00
   2021-12-04 17:38:50
  • SEE SHENG XUN
   RM50.00
   2021-12-04 16:54:15
  • FU VEN YI
   RM200.00
   加油!願大家一起盡一份力來幫助需要幫助的人。
   2021-12-04 15:44:24
  • Khor Huay Ti
   RM50.00
   2021-12-04 15:25:32
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-12-04 15:16:29
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-04 13:48:54
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   Support
   2021-12-04 13:13:08
  • OU AH KOON
   RM50.00
   2021-12-04 13:09:05
  • YEE @ YEE CHEE KHEONG
   RM50.00
   Support
   2021-12-04 13:05:24
  • Jess liew
   RM100.00
   2021-12-04 02:00:29
  • Cassey Tee
   RM25.00
   2021-12-04 00:49:45
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-12-03 23:35:47
  • Ng Teng Yen
   RM100.00
   2021-12-03 23:04:46
  • John Leong Thiat Eng
   RM100.00
   2021-12-03 22:18:52
  • TAN SOON CHUAN
   RM100.00
   2021-12-03 22:15:08
  • Lai Keen Fong
   RM25.00
   2021-12-03 22:12:39
  • OON MEI
   RM50.00
   2021-12-03 21:23:38
  • Lim Siow Yoke
   RM25.00
   2021-12-03 21:02:43
  • LIM BEE ENG
   RM50.00
   Wish easy n fast raised up fund
   2021-12-03 20:00:30
  • TAN MIN LEE
   RM50.00
   2021-12-03 19:12:36
  • Chu Li Boon
   RM100.00
   2021-12-03 18:09:39
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-03 17:44:48
  • Lim Hsueh Shen
   RM50.00
   2021-12-03 17:17:17
  • khu soh luan
   RM50.00
   2021-12-03 16:44:03
  • Stephnie goh yin yin
   RM100.00
   2021-12-03 16:23:07
  • Soo Poh Tin
   RM50.00
   2021-12-03 16:22:53
  • Maryann Tee Keh Ling
   RM50.00
   2021-12-03 15:57:30
  • TAY MAY PING
   RM100.00
   GREAT!!!
   2021-12-03 15:34:44
  • YEE KOH MEE
   RM50.00
   2021-12-03 15:33:59
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-03 14:55:35