My Starfish Foundation
RM3,189,341.00
Raised
12946
Donors
1672
Shavees
RM3,000,000.00
Goal
Join Private Event
 • Individual - Bald & Beautiful 4.0

  Name KNG LI YUN
  Joined Bald & Beautiful 4.0
  Raised RM14,295.98
  Target RM750.00
  “ #我在#我爱#我是光 ”

  Recent Donors

  • Law Mona
   RM50.00
   2022-01-09 20:47:28
  • Lei Ai Pin
   RM50.00
   2022-01-08 21:03:52
  • Tan bee lan
   RM100.00
   感恩您的付出
   2022-01-05 11:33:28
  • LIM POO CHU
   RM100.00
   2022-01-03 09:30:06
  • Chee Sai Keong
   RM50.00
   感恩❤️
   2022-01-02 22:22:49
  • Lim shu hua
   RM25.00
   新年快樂,感謝你的付出。你是有福之人
   2022-01-01 00:41:54
  • Choo Lee tin
   RM100.00
   加油😊
   2021-12-31 23:17:44
  • Anonymous
   RM25.00
   Happy New Year ❤️ 0+0
   2021-12-31 21:15:46
  • Neo Sau Fong
   RM50.00
   2021-12-31 14:56:33
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-31 10:46:52
  • Ang Yen San
   RM100.00
   2021-12-31 08:13:53
  • Siew Thong Chu
   RM50.00
   2021-12-30 17:21:25
  • Lim Swee Keem
   RM100.00
   感恩❤
   2021-12-28 15:12:38
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-27 22:52:40
  • TAN KIANG KEONG
   RM50.00
   2021-12-27 21:48:50
  • CHRISTOPHER TIONG WENG SIANG
   RM100.00
   2021-12-27 20:51:55
  • LEE KEONG THIT
   RM50.00
   感恩❤
   2021-12-26 20:16:47
  • YEAN PING LEE
   RM50.00
   爱,无处不在!加油!
   2021-12-25 21:22:14
  • Raymond Koh
   RM100.00
   2021-12-25 14:07:58
  • LEE SIOK PENG
   RM50.00
   2021-12-25 10:48:47
  • LEI FEI XIAN
   RM300.00
   2021-12-25 09:40:35
  • Tan Cho Ken
   RM50.00
   2021-12-25 09:31:18
  • Lee Shiow Yuan
   RM50.00
   随喜平安
   2021-12-24 10:43:27
  • Teyu Siang Hock
   RM80.88
   2021-12-24 07:26:12
  • Stella Aw
   RM100.00
   感恩
   2021-12-24 05:59:24
  • Jovie Ong
   RM100.00
   你真的很棒!感恩有你❤️❤️ 加油!
   2021-12-24 01:23:50
  • Yap houng faiy
   RM50.00
   感恩❤️有你
   2021-12-23 23:03:30
  • Yow Han Fuh
   RM50.00
   支持您
   2021-12-23 22:06:25
  • Yang xin tang
   RM300.00
   2021-12-21 19:15:31
  • Henry Lim Chin Peng
   RM100.00
   感恩
   2021-12-20 20:49:39
  • TEO RONG RONG
   RM50.00
   Well done 👍🏻支持你
   2021-12-18 11:35:54
  • Ang Su Chin
   RM200.00
   2021-12-15 14:29:49
  • PANG LOO EK
   RM200.00
   愿抛三千烦恼丝,留下癌家满希望,朋友功德无量,加油!
   2021-12-12 22:57:34
  • BENG CHIANG @ SIM BENG CHIANG
   RM1000.00
   随喜功德 ❤
   2021-12-10 15:18:45
  • Tee Bee Neng
   RM200.00
   2021-12-07 16:56:09
  • Tan Guat Eng
   RM50.00
   随喜功德
   2021-12-05 11:47:21
  • 无名氏
   RM20.00
   感恩❤️
   2021-12-04 13:06:11
  • Tony Chia
   RM10.10
   感恩
   2021-12-03 17:00:13
  • Wee Fong Leng
   RM50.00
   2021-12-01 06:12:09
  • Anonymous
   RM50.00
   随喜功德❤️祝福您
   2021-11-29 15:41:33
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-28 16:29:06
  • Anonymous
   RM50.00
   💞
   2021-11-28 14:15:11
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-28 13:59:30
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-28 12:47:00
  • HENG SIEW PEI
   RM50.00
   2021-11-28 11:59:31
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-11-28 11:35:45
  • Anonymous
   RM50.00
   感恩 ❤
   2021-11-28 11:23:06
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-11-28 10:56:44
  • Buey Hui Leng
   RM50.00
   2021-11-28 10:51:00
  • 850616016280
   RM10.00
   💪🏻💪🏻
   2021-11-26 19:50:38
  • liee chun seng
   RM100.00
   2021-11-26 16:14:37
  • Phang Kui Yoon
   RM50.00
   2021-11-25 22:17:40
  • WONG YOK MING
   RM50.00
   2021-11-25 19:00:28
  • Ng kok wei
   RM200.00
   2021-11-25 15:45:51
  • Ang Yen San
   RM200.00
   2021-11-25 15:45:23
  • Anonymous
   RM50.00
   感恩❤️有你
   2021-11-24 22:11:07
  • YEW SHAU HUA
   RM50.00
   2021-11-24 21:27:35
  • Tee Cheen Aik
   RM50.00
   2021-11-24 14:18:01
  • CHONG SEOW FANG
   RM25.00
   2021-11-24 13:33:30
  • SEAH AH HONG
   RM50.00
   2021-11-24 09:23:10
  • Yap Huey Yee
   RM50.00
   2021-11-24 08:34:37
  • Liow huilly
   RM50.00
   2021-11-23 22:40:49
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-23 21:52:50
  • Alves
   RM20.00
   加油💪🏻💪🏻
   2021-11-23 17:11:31
  • TANG SHU YUE
   RM50.00
   💪💪💪💪
   2021-11-22 16:32:14
  • Karen Long
   RM50.00
   2021-11-22 12:07:06
  • Lim Pei Siah
   RM50.00
   加油❤️❤️
   2021-11-22 11:11:40
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-22 06:58:38
  • Anonymous
   RM50.00
   感恩❤️有你
   2021-11-21 22:29:14
  • Chan Chou yun
   RM50.00
   2021-11-21 20:40:24
  • Chu Kae Li
   RM50.00
   2021-11-21 20:19:58
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-11-21 19:58:27
  • Kok siek mei
   RM50.00
   2021-11-21 19:42:38
  • Helen
   RM50.00
   2021-11-21 16:25:03
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-21 15:05:55
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-21 11:28:56
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-21 08:16:50
  • Chang ping yong
   RM50.00
   2021-11-21 08:13:27
  • Lee Son Lee
   RM200.00
   2021-11-21 07:44:33
  • Lim Shun Min
   RM50.00
   2021-11-20 21:21:31
  • Lim Hui Chow
   RM100.00
   2021-11-20 20:49:03
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-20 17:43:27
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-20 17:05:34
  • Ming ai bon
   RM50.00
   2021-11-20 15:23:15
  • Anonymous
   RM150.00
   2021-11-20 13:14:21
  • Tan Lai Peng
   RM50.00
   2021-11-20 11:45:14
  • Tan Peng Yong
   RM50.00
   2021-11-20 11:42:29
  • Liong Khai Chan
   RM50.00
   2021-11-20 10:42:45
  • Lim xiao tian
   RM20.00
   🥰
   2021-11-20 10:17:28
  • ONG MEI LING
   RM100.00
   感恩❤️
   2021-11-19 22:12:37
  • HOO TSUEY LING
   RM50.00
   2021-11-19 21:39:47
  • Chee Kok Yong
   RM50.00
   2021-11-19 21:26:30
  • Looi Szee Shan
   RM50.00
   2021-11-19 20:48:08
  • Chong Wai Yee
   RM50.00
   2021-11-19 18:29:54
  • Anonymous
   RM200.00
   2021-11-19 17:38:47
  • Kang Peak Hsin
   RM200.00
   2021-11-19 17:18:49
  • Ng Yet Teng
   RM200.00
   2021-11-19 14:46:53
  • seok fen liau
   RM220.00
   愿世界充满光亮,善良的云被温柔以待。
   2021-11-19 14:02:24
  • Lua Shu Ping
   RM50.00
   2021-11-19 12:12:34
  • WONG SIEW HEONG
   RM50.00
   2021-11-19 11:25:57
  • Tan Rok Cin
   RM100.00
   感恩❤️
   2021-11-19 09:49:19
  • See Yong Sian
   RM80.00
   谢谢🙏
   2021-11-19 09:43:58
  • LIOW PEI FONG
   RM50.00
   LI YUN;gambateh🥳
   2021-11-19 08:44:12
  • Tan wee lek
   RM100.00
   2021-11-18 22:47:45
  • Eng Lee Lin
   RM50.00
   2021-11-18 20:48:26
  • Yu Yong Keat
   RM50.00
   感恩❤️
   2021-11-18 19:38:27
  • WONG CHAN GIAP
   RM50.00
   2021-11-18 19:19:32
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-18 19:05:48
  • NG POH GUAN
   RM50.00
   2021-11-18 14:53:08
  • Anonymous
   RM20.00
   2021-11-18 14:41:32
  • Anonymous
   RM50.00
   善有善报~心想事成
   2021-11-18 14:20:00
  • SIAH TIONG KENG
   RM50.00
   2021-11-18 14:14:52
  • Le Kian Foon
   RM50.00
   2021-11-18 13:28:00
  • tan siew khim
   RM50.00
   加油
   2021-11-18 10:03:56
  • GOH SUZ MIN
   RM100.00
   2021-11-18 09:22:22
  • LAI LI CHING
   RM50.00
   2021-11-18 08:57:07
  • Kng Chin Wei
   RM100.00
   2021-11-17 23:46:08
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-17 22:55:27
  • Vivian Teo Jer Neng
   RM50.00
   STEADY PUN PI PI
   2021-11-17 22:21:07
  • TAN TECK SOON
   RM200.00
   2021-11-17 20:57:20
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-17 20:17:53
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-17 18:45:34
  • FOO SAY SENG
   RM50.00
   💪💪
   2021-11-17 17:16:31
  • Chan Fei Suan
   RM50.00
   2021-11-17 15:57:45
  • THYE GEOK CHIEN
   RM50.00
   2021-11-17 14:55:03
  • Lim Kian Chew
   RM50.00
   这就是我认识的你。人美心善。
   2021-11-17 14:47:49
  • Anonymous
   RM50.00
   愿这一点心意能帮到。加油!
   2021-11-17 13:55:37
  • Lok Li Jen
   RM50.00
   人美心更美 加油❤️
   2021-11-17 13:51:10
  • Chia siew yoong
   RM100.00
   你就是光❤️💪
   2021-11-17 13:32:31
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-17 10:13:51
  • Yap siew yun
   RM50.00
   2021-11-17 10:07:09
  • 820522015001
   RM200.00
   加油
   2021-11-17 07:30:30
  • Anonymous
   RM100.00
   感恩
   2021-11-16 20:39:53
  • Kew Chee How
   RM200.00
   2021-11-16 20:21:00
  • Wong Siaw Li
   RM50.00
   It is more blessed to give than to receive, 加油!
   2021-11-16 19:09:24
  • Ong Kian poh
   RM50.00
   希望你成功达到目标😍加油💪🏼
   2021-11-16 17:55:43
  • Quek Yiee Fan
   RM50.00
   感恩❤️
   2021-11-16 17:53:38
  • Anonymous
   RM50.00
   You are the best, thanks for your help, 加油。
   2021-11-16 17:24:34
  • WONG SIEW KENG
   RM100.00
   2021-11-16 17:20:57
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-16 17:03:20
  • Tan Sop Ching
   RM50.00
   2021-11-16 15:27:58
  • CHIA WEI SIRN
   RM50.00
   加油!
   2021-11-16 14:50:11
  • Anonymous
   RM100.00
   我骄傲,应为有你。
   2021-11-16 14:40:31
  • Anonymous
   RM200.00
   2021-11-16 14:11:06
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-16 13:34:27
  • LIM POH HIANG
   RM50.00
   加油 加油!
   2021-11-16 13:31:53
  • Anonymous
   RM50.00
   感恩
   2021-11-16 13:03:08
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-16 12:59:40
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-16 12:50:33
  • Lieu Ching Hee
   RM50.00
   2021-11-16 12:15:26
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-16 10:57:19
  • chia wei hung
   RM50.00
   加油!
   2021-11-16 10:54:07
  • Chua Meei Jinn
   RM50.00
   加油
   2021-11-16 08:53:04
  • CHAN KOW HENG
   RM100.00
   2021-11-15 22:25:13
  • TAN YOCK CHOO
   RM100.00
   2021-11-15 21:37:53
  • Phang Yeen Yeen
   RM100.00
   2021-11-15 21:16:15
  • ANG SIEW BOON
   RM50.00
   2021-11-15 21:13:19
  • NG SZE YIN
   RM50.00
   加油
   2021-11-15 21:05:21
  • Lim Shi Hui
   RM50.00
   2021-11-15 20:47:08
  • TAY YANG LENG
   RM50.00
   全力支持 给你满满的❤
   2021-11-15 20:43:02
  • NA KOK KEONG
   RM50.00
   加油💪
   2021-11-15 20:37:21
  • CHAI MEI YAN
   RM50.00
   2021-11-15 20:26:46
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 18:01:06
  • Sephine Too
   RM50.00
   祝福善良的您~❤️
   2021-11-15 17:34:58
  • Lim Yih Haan
   RM50.00
   2021-11-15 17:10:13
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 16:42:05
  • Chaw Kim Seng
   RM50.00
   2021-11-15 16:34:11
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 16:23:45
  • Anonymous
   RM30.00
   2021-11-15 16:21:34
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 14:48:03
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 14:38:36
  • TAN CHOON HUI
   RM50.00
   云妹加油
   2021-11-15 14:38:20
  • Lim Nern Sian
   RM50.00
   2021-11-15 14:37:15
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 14:15:36
  • Ng nyet keng
   RM50.00
   2021-11-15 13:27:07
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 13:12:48
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-11-15 12:57:40
  • Lee seow jiun
   RM50.00
   2021-11-15 12:39:44
  • They poo yong
   RM50.00
   2021-11-15 12:31:11
  • chea beu leng
   RM50.00
   2021-11-15 11:49:09
  • Anonymous
   RM100.00
   2021-11-15 11:36:15
  • Anonymous
   RM50.00
   Salute
   2021-11-15 11:08:39
  • tee ching shyang
   RM50.00
   2021-11-15 11:02:32
  • CHUU FONG LIM
   RM50.00
   2021-11-15 09:53:16
  • Anson Wong
   RM50.00
   2021-11-15 09:51:10