My Starfish Foundation
RM118,902.80
Raised
233
Donors
4
Shavees
RM4,000,000.00
Goal
Join Private Event
 • Fundraiser - Bald & Beautiful 4.0

  Name 蔡喻雁Lean Jennifer Choy
  Joined Bald & Beautiful 4.0
  Raised RM5,165.00
  Target RM5,000.00
  “ HAPPY NEW YEAR 2022 🎆🎉祝您新的一年平安健康喜乐,身心灵富足!✨✨✨ 请按DONATE NOW,然后随喜您的爱心💜💜💜 ~~~ 在此献上真诚鞠躬🙇‍♀️感谢您的慷慨与大爱!💝 ”

  Recent Donors

  • Anonymous
   RM50.00
   2022-01-11 14:08:12
  • Anonymous
   RM10.00
   2022-01-10 21:56:04
  • Chiong Huey Ling
   RM50.00
   2022-01-10 14:48:33
  • FOK SOOI ENG
   RM50.00
   2022-01-09 08:22:36
  • Tan Hoy Mun
   RM50.00
   2022-01-08 01:05:08
  • Ordinaire de beau
   RM50.00
   2022-01-07 22:30:44
  • Lam foong yee
   RM100.00
   2022-01-06 19:01:33
  • Low Ah Yow
   RM50.00
   2022-01-06 16:42:18
  • Wong Pooi Ching
   RM10.00
   2022-01-06 16:39:41
  • Chloe Lai Jiet Yu
   RM30.00
   2022-01-05 17:46:09
  • Anonymous
   RM50.00
   2022-01-04 12:55:41
  • Anonymous
   RM5.00
   2022-01-02 22:49:33
  • Lee Wei
   RM25.00
   2021-12-31 22:17:17
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-31 21:24:50
  • Anonymous
   RM30.00
   2021-12-31 10:51:37
  • JENNY & WEI CHUN
   RM100.00
   2021-12-31 10:38:58
  • Anonymous
   RM200.00
   2021-12-31 10:34:21
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-31 09:46:31
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-31 08:31:34
  • Kong Moi Fah
   RM100.00
   2021-12-30 13:25:44
  • YAP SOOK HAN
   RM50.00
   2021-12-30 13:00:47
  • 无名氏
   RM10.00
   2021-12-29 20:12:00
  • Angel Cheah
   RM5.00
   2021-12-29 20:11:28
  • Jennifer Ng
   RM30.00
   2021-12-29 20:10:56
  • Maria Lim
   RM10.00
   2021-12-29 20:10:18
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-29 15:01:56
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-29 14:33:14
  • Cheong Yet Lin
   RM50.00
   2021-12-29 09:01:03
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-28 22:17:22
  • HENG SOK CHENG
   RM10.00
   2021-12-28 21:55:52
  • WONG SIEW LEE
   RM50.00
   2021-12-28 10:58:41
  • Anonymous
   RM20.00
   2021-12-28 09:02:11
  • Koh fui teng
   RM50.00
   2021-12-28 08:35:36
  • Lew Lai Peng
   RM100.00
   2021-12-27 22:18:36
  • Toh Swee Chin
   RM50.00
   2021-12-27 20:44:53
  • Anonymous
   RM20.00
   2021-12-27 20:07:46
  • CHIONG HUEY BING
   RM100.00
   2021-12-27 15:44:31
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-27 13:24:36
  • YONG PEI CHIA
   RM50.00
   2021-12-27 11:51:16
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-27 06:36:40
  • Lee Chee Leong
   RM10.00
   2021-12-26 23:54:35
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-26 15:15:03
  • Chi Moon.Fooi
   RM50.00
   2021-12-25 23:13:35
  • Jimmy Lee
   RM200.00
   2021-12-25 22:37:11
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-25 22:28:32
  • Ng Ah See
   RM50.00
   2021-12-25 21:21:32
  • Jasmine Liew
   RM25.00
   2021-12-25 21:20:57
  • Joe Liew
   RM50.00
   2021-12-25 21:20:14
  • Tan Chew Pin
   RM50.00
   2021-12-25 21:19:33
  • Lee lee foong
   RM20.00
   2021-12-25 20:54:09
  • CHONG LIH YEU
   RM10.00
   2021-12-25 20:14:28
  • Anonymous
   RM500.00
   2021-12-25 18:15:52
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-25 16:24:24
  • Tan Jia Hau
   RM60.00
   2021-12-25 15:30:22
  • Lee Kc
   RM100.00
   2021-12-25 15:05:05
  • Agnes Lew
   RM100.00
   2021-12-25 14:38:40
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-25 14:11:31
  • Chow Yoke Mee
   RM50.00
   2021-12-25 12:55:14
  • Liew choon hoe
   RM50.00
   2021-12-25 12:43:11
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-25 12:41:07
  • Chua aik wey
   RM10.00
   2021-12-25 12:32:12
  • Anonymous
   RM50.00
   Gambateh
   2021-12-25 12:11:08
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-25 11:30:24
  • KIEW CHIEW YIENG
   RM50.00
   2021-12-25 11:01:04
  • PUONG MEE YOONG
   RM50.00
   2021-12-25 10:58:25
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-25 10:50:50
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-25 09:42:48
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-25 09:31:21
  • Shirley Chong
   RM50.00
   2021-12-25 09:05:11
  • Chan Mon Na
   RM25.00
   2021-12-24 21:26:25
  • Ng Sek Pin
   RM25.00
   2021-12-24 19:25:55
  • Maggie Wai
   RM50.00
   2021-12-24 19:07:17
  • Lily Lee
   RM20.00
   2021-12-24 19:06:42
  • Ng Ten Hong
   RM50.00
   2021-12-24 19:04:24
  • Ewe Hai Ean
   RM50.00
   2021-12-24 19:03:48
  • Yeoh Saw Hua
   RM25.00
   2021-12-24 19:03:04
  • wong wan ling
   RM25.00
   2021-12-24 16:51:25
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-24 11:49:49
  • Hew Chiu hwa
   RM10.00
   2021-12-24 10:54:28
  • Jiajia
   RM50.00
   2021-12-24 09:24:40
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-23 23:32:24
  • Lee Lang Sin
   RM10.00
   2021-12-23 22:11:46
  • LEE LI CHU
   RM100.00
   2021-12-23 14:50:12
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-23 11:32:40
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-23 10:37:16
  • 畇溱
   RM25.00
   你好棒💋
   2021-12-23 08:03:18
  • Chng Bee Choon
   RM20.00
   2021-12-22 12:14:28
  • Yap Kwee Fong
   RM50.00
   2021-12-22 12:13:52
  • Ho Kim Lieng
   RM20.00
   2021-12-22 12:13:17
  • Lee Lee Ping
   RM100.00
   2021-12-22 12:12:40
  • Anonymous
   RM100.00
   respect!
   2021-12-21 22:15:07
  • chan lian hee
   RM50.00
   never give up, jia you
   2021-12-21 21:49:33
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-21 18:34:28
  • joycelyn
   RM50.00
   2021-12-21 17:50:31
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-21 17:21:35
  • Anonymous
   RM50.00
   2021-12-21 16:48:56
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-21 15:13:50
  • Chong Nyuk Foong
   RM100.00
   2021-12-21 15:04:52
  • Anonymous
   RM10.00
   2021-12-21 13:53:11
  • Anonymous
   RM25.00
   2021-12-21 12:54:15
  • Jenny Wong
   RM50.00
   2021-12-21 12:53:41
  • Dix Hair Studio
   RM50.00
   2021-12-21 12:52:56
  • Anonymous
   RM50.00
   Salute
   2021-12-21 11:34:48
  • Tham Mun Keng
   RM50.00
   2021-12-21 10:32:47